DE HERBERG

DE REGIO

OVER ONS

TARIEVEN

CONTACT

Algemene voorwaarden
Motorherberg de Waard

Deze algemene voorwaarden die bij het reserveren van uw verblijf geaccepteerd zijn, zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Motorherberg de Waard en maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Motorherberg de Waard en opdrachtgever of terwijl gast.

Reservering en betaling

 • De overeenkomst is afgesloten wanneer een kamer door de gast is gereserveerd, is bevestigd door Motorherberg de Waard, en het aanbetalingsbedrag tijdig is voldaan. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Wordt de aanbetaling niet volgens afspraak voldaan dan heeft het hotel het recht de afgesloten overeenkomst te ontbinden.
 • Wanneer de aanbetaling een maand voor de aankomstdatum nog niet ontvangen is zal de reservering automatisch geannuleerd worden.
 • Het afsluiten van de overeenkomst verplicht het hotel het aangebodene na te komen voor de duur van de overeenkomst. De afgesproken data zijn voor beide partijen bindend. Het hotel behoudt het recht na afloop van de optiedatum de afgesproken kamer weer vrij te geven voor verhuur.
 • De genoemde prijzen op de website (www.de-waard.de) en in een offerte zijn de prijzen die gelden bij het afsluiten van de overeenkomst.
 • De prijzen kunnen te allen tijde door het hotel worden aangepast.
 • De rekening dient, verrekend met de aanbetaling, op de dag van vertrek te worden voldaan.
 • De rekening kan alleen worden voldaan in contant geld.
 • De rekening wordt per boeking (of groep) door het hotel opgemaakt en deze dient ook per gehele boeking (of gehele groep) te worden voldaan.
 • Het is niet mogelijk om de rekening van één boeking per persoon of per kamer te laten splitsen.
 • De hotelkamer is gereserveerd vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst. Uitchecken kan tot 11:00. De kamer dient voor 10:30 vrij te zijn van persoonlijke spullen.
 • Is de afgesproken kamer, op welke grond dan ook, niet beschikbaar, dan is het hotel verplicht voor een gelijkwaardige kamer te zorgen in een ander hotel in de directe omgeving.

Annulering of wijziging

 • Annuleringen of wijzigingen van de reservering kunnen ingediend worden per e-mail (info@de-waard.de).
 • Bij een annulering of wijziging binnen 6 weken voor aankomstdatum wordt er 50% van de reserveringswaarde in rekening gebracht of verrekend met de aanbetaling.
 • Bij annulering binnen 10 dagen voor aankomstdatum wordt de volledige reserveringswaarde in rekening gebracht of verrekend met de aanbetaling.
 • De kamers kunnen enkel in hun geheel, dus niet per bed, worden geannuleerd.
 • De kosten van de annulering zijn voor rekening voor degene die de overeenkomst heeft afgesloten.

Aansprakelijkheid

 • Motorherberg de Waard accepteert geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiele schade en/of gevolgschade van welke orde dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden. Dit betreft in het gebouw van Motorherberg de Waard als rondom het gebouw.
 • Motorherberg de Waard is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van natuurrampen, epidemieën, calamiteiten en/of andere redenen van overmacht.